Op deze site vind je hulpverleners die werken met dove en slechthorende personen. Correcties en aanvullingen graag doorgeven aan karen.aerden@liraz.be. De gegevens op deze site worden dan geupdated.